Uw gegevens

Adres en contact

Privacy Statement
Privacyverklaring

Identiteit van de verantwoordelijke
SVO-rail, als verantwoordelijke, houdt zich aan de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens. Alle privacygevoelige informatie die je aan ons verstrekt, valt onder deze privacyverklaring. De bedoeling van deze verklaring is je te informeren over de manier waarop wij persoonsgegevens die je via deze website verstrekt zullen gebruiken.

Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies”. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer. Wij gebruiken deze informatie om te onthouden hoe je deze website gebruikt, om rapporten over de website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot de website-activiteiten en het internetgebruik. Op basis van de cookies tonen wij je bijvoorbeeld eerder bekeken vacatures, indien deze nog online staan. Bij het bezoeken van de website van SVO-rail wordt jou gevraagd of je de cookies wilt inschakelen. Klik op “Cookies toestaan” om cookies in te schakelen. 

Persoonsgegevens
SVO-rail verwerkt jouw persoonsgegevens vanaf het moment dat jij deze bij ons achterlaat. Dit kan analoog, telefonisch, per e-mail of door gegevens in te vullen via de website.

Waarom er persoonsgegevens worden verzameld
Je gegevens worden gebruikt voor de normale bedrijfsdoeleinden van  SVO-rail. Het bedrijfsdoel van SVO-rail is het bemiddelen van kandidaten en opdrachtgevers op de arbeidsmarkt. Daarnaast legt SVO-rail gegevens vast om haar dienstverlening te verbeteren en om je op de hoogte te houden van (nieuwe) diensten.

Welke persoonsgegevens worden verzameld
Om je in staat te stellen te reageren op een vacature op onze website hebben wij een aantal gegevens van je nodig. Je bepaalt zelf welke gegevens je aan ons verstrekt, maar sommige gegevens zijn verplicht om aan ons door te geven. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om jou onder de aandacht te brengen van onze opdrachtgevers, zodat we je zo snel mogelijk aan een baan kunnen helpen.

Wat de rechten zijn van de betrokkenen
Je hebt het recht om op elk moment jouw persoonlijke gegevens in te zien, je CV aan te passen, je persoonlijke gegevens of je accountgegevens te wijzigen. Ook kun je op ieder moment aangeven dat je jouw gegevens bij SVO-rail verwijderd wilt hebben. Je kunt je verzoek richten aan administratie@SVO-rail.nl en zal zo snel mogelijk aan je verzoek voldoen. Mailingen zijn, conform de wet op de telecommunicatie, voorzien van een afmeldlink (Opt-out) en een link met de mogelijkheid om je gegevens aan te passen.  

Bewaartermijnen van deze gegevens
SVO-rail bewaart de gegevens volgens de wettelijk gestelde bewaartermijn en niet langer dan nodig.

Hoe de persoonsgegevens worden beveiligd
SVO-rail heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik en onrechtmatige of ongeautoriseerde vernietiging, verlies, wijziging, openbaarmaking, verkrijging of toegang. SVO-rail heeft in het kader van het informatiebeveiligingsbeleid onder meer fysieke- en logische maatregelen voor toegangscontrole genomen door het gebruik van wachtwoorden en pincodes.
Ik heb de voorwaarden gelezen